ออกแบบบ้าน

ขั้นตอนการสร้างบ้าน ใครบ้างที่มีส่วนร่วม?

เชื่อว่าหลายท่านเองคงจะมีบ้านในฝันกันแล้วอยู่ในใจ โดยแน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องการที่จะสรรค์สร้างออกมาให้ตรงใจกับที่ท่านวาดไว้มากที่สุด และในแต่ละขั้นตอนนั้นจะต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน และสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ เจ้าของบ้านเอง จำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมรับรู้ และตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ

ตั้งแต่การออกแบบบ้าน การยื่นขออนุญาติปลูกสร้าง การควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้ได้บ้านในฝัน ตามที่ท่านวาดไว้ ดังนั้นวันนี้เราจึงขอนำเสนอบทความเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงการสร้างบ้านสักหลังในฝัน ว่าจะมีใครกันบ้างที่ส่วนร่วมในการสร้างบ้านหลังนี้

ขั้นตอนการสร้างบ้าน

ขั้นตอนการออกแบบบ้าน

สถาปนิกเป็นผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญมาก นอกจากสถาปนิกจะรวบรวมข้อมูลว่าเจ้าของบ้านต้องการ แบบบ้าน ลักษณะใด กี่ห้องนอน กี่ห้องน้ำ ฯลฯ แล้ว ต้องนำข้อมูลมาออกแบบบ้านให้ตรงใจเจ้าของบ้านมากที่สุด

อีกทั้งต้องนำเสนอความต้องการอื่นที่เจ้าของบ้านไม่ได้นึกถึงด้วย เช่น พื้นที่เก็บของ พื้นที่จอดรถ เป็นต้น ในการออกแบบบ้านสถาปนิกหลายๆท่านจะช่วยประมาณงบประมาณก่อสร้างให้ท่านด้วย เพื่อออกแบบให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จัดไว้

นอกจากนี้ สถาปนิก ยังเป็นผู้ประสานงานหลักกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบบ้านให้ตรงใจ ตรงความต้องการของเจ้าของบ้านด้วย เช่น วิศวกรโครงสร้าง, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรสุขาภิบาล, นักออกแบบตกแต่งภายใน, นักออกแบบตกแต่งสวน และ นักออกแบบระบบงานอื่น

ผู้มีส่วนร่วมหลัก

 • เจ้าของบ้าน
 • สถาปนิก

ผู้มีส่วนร่วมรอง

 • วิศวกรโครงสร้าง
 • วิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรสุขาภิบาล
 • นักออกแบบตกแต่งภายใน
 • นักออกแบบตกแต่งสวน
 • นักออกแบบระบบอื่น เช่น ระบบความปลอดภัย, ระบบสารสนเทศ, ระบบพลังงาน ฯลฯ

ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสร้าง

เจ้าของบ้านสามารถยื่นขออนุญาตได้ด้วยตัวท่านเอง หรือมอบหมายให้สถาปนิกยื่นขออนุญาตให้ เพื่อความสะดวกในกรณีมีการแก้ไขแบบ สถาปนิกสามารถดำเนินการประสานงานแก้ไขแบบได้รวดเร็วกว่า

ผู้มีส่วนร่วมหลัก

 • เจ้าของบ้าน
 • สถาปนิก
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา / กองช่าง

ขั้นตอนการก่อสร้างบ้านในฝัน

เจ้าของบ้านสามารถคัดเลือก บริษัท รับสร้างบ้าน / ผู้รับเหมา ได้ด้วยตัวท่านเอง หรือมอบหมายให้สถาปนิกช่วยดูแลคัดเลือกได้เช่นกัน เพราะสถาปนิกมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกได้ดีกว่า โดยคัดเลือกจากคุณภาพของงาน ที่ผ่านมาและมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้สถาปนิกหลายๆท่านสามารถเป็นผู้จัดการงานก่อสร้างได้เช่นกัน ซึ่งทำให้บ้านออกแบบให้สวยตรงใจดั่งที่เจ้าของบ้านฝันไว้

นอกจากนี้ เจ้าของบ้าน สถาปนิก และ บริษัท รับสร้างบ้าน ต้องให้ความสำคัญกับ เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง ระหว่างการก่อสร้างด้วย โดยมีมาตรการป้องกันไม่ให้มีผลกระทบใดๆกับเพื่อนบ้าน

ผู้มีส่วนร่วมหลัก

 • เจ้าของบ้าน
 • สถาปนิก
 • บริษัท รับสร้างบ้าน / ผู้รับเหมา

ผู้มีส่วนร่วมรอง

 • ผู้จัดการงานก่อสร้าง
 • โฟร์แมน
 • ช่างก่อสร้าง
 • ผู้อื่นที่ควรให้ความสำคัญ
 • เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง

ขั้นตอนสร้างบ้านแล้วเสร็จ รับมอบบ้าน

เจ้าของบ้าน ตรวจรับมอบบ้าน ร่วมกับ บริษัท รับสร้างบ้าน / ผู้รับเหมา สามารถให้สถาปนิกร่วมตรวจรับบ้านได้เช่นกัน สำหรับการขอทะเบียนบ้าน, ติดตั้งมิเตอร์น้ำ-ไฟ เจ้าของบ้านสามารถดำเนินการเองหรือมอบหมายให้ บริษัท รับบ้านสร้าง / ผู้รับเหมา ดำเนินการแทนได้

ผู้มีส่วนร่วมหลัก

 • เจ้าของบ้าน
 • สถาปนิก
 • บริษัท รับสร้างบ้าน / ผู้รับเหมา
 • หน่วยงานด้านทะเบียนบ้าน, ติดตั้งมิเตอร์น้ำ-ไฟ

PPN Perfect Propery จำกัด เราคือ บริษัทที่เราสร้างบ้านในพื้นที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ได้มาตราฐาน ครบวงจรในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน การออกแบบบ้าน ตกแต่งภายใน โดยเรามีทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาทุกท่านอย่างเป็นกันเอง โดยมีผลงานที่น่าสนใจอย่าง โครงการบ้านหาดใหญ่ The Pool Villa ที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์ และครบครันทุกฟังก์ชันการใช้งานของสมาชิกทุกท่านในครอบครัว

Post a Comment